Polityka prywatności SOOT

I.                    Wprowadzenie

 

1.       Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez Huta Łabędy z siedzibą: ul. Anny Jagiellonki 45 , 44-109 Gliwice , będącą operatorem niniejszego serwisu obsługi zleceń transportowych SOOT („Serwis”) i jej podmioty powiązane oraz podwykonawców, w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa użytkowników („Polityka”, Polityka Prywatności”).

 

2.       Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu.

 

 

II.                  COOKIES

 

1.       Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 

2.       Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, które są przeznaczone do korzystania ze stron Serwisu. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer, a także czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.

 

3.       Operator zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika i posiada do nich dostęp.

 

4.       Operator wykorzystuje pliki cookies w celu:

 

Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby zablokować lub usunąć obsługę plików cookies z przeglądarki lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 

5.        

 

6.       Operator zwraca uwagę, że większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

 

 

7.       Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 

 

III.                Dane gromadzone przez Serwis

 

1.       W celu korzystania z Serwisu należy założyć konto za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie transport.hutalab.com.pl/Pages/pub/Rejestracja2.aspx

 

2.       Podczas rejestracji należy podać następujące dane:

·       Rodzaj  świadczonej usługi

·       Nazwa firmy

·       Kraj

·       NIP

·       Dane adresowe

·       Telefon

·       Dane ubezpieczyciela i polisy OCP/OCS

·       Imię

·       Nazwisko

·       Telefon

·       Email

·       Hasło do logowania

 

3.       System gromadzi następujące dane związane z przewoźnikiem lub spedytorem realizującym usługi transportowe:

a.       Dane pracowników (imię, nazwisko, dane adresowe, email, telefon, pesel, numer dokumentu tożsamości)

b.       Dane kierowców realizujących transporty (imię, nazwisko, numer telefonu, pesel, numer dokumentu tożsamości)

c.       Numery rejestracyjne środków transportu wykorzystywanych do realizacji transportu (samochód, naczepa)

4.        

5.       System gromadzi następująca dane dotyczące klientów i dostawców

a.       Nazwa firmy

b.       Dane adresowe

c.       Kontaktowy adres email

d.       Kontaktowy numer telefonu

6.        

7.       Następujące dane są zbierane także biernie (poprzez działanie strony):

a)       adres IP użytkownika

b)      rodzaj przeglądarki

c)       czas zalogowania i wylogowania z systemu

 

 

 

 

IV.                Wykorzystywanie danych

 

1.       Dane wskazane w pkt III.1 i III.2 będą używane wyłącznie w celu:

 

a)       niezbędnym dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Operatorem;

b)      niezbędnym dla zarządzania procesem organizacji transportu oraz przeprowadzania aukcji i przetargów na usługi transportowe lub spedycyjne organizowane przez Huta Łabędy

c)       udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

 

 

V.                  Bezpieczeństwo

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Operator:

·       Stosuje szyfrowanie SSL (strona dostępna tylko przez protokół https),

·       Umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła, które w tajemnicy powinien zachować Użytkownik,

·       Wymusza odpowiednią „siłę” haseł dla kont służących do logowania do systemu,

·       Kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,

·       Udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Operatora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

 

(   )

 

 

VI.                Okres obowiązywania Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem (    ) 2018 r. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Polityki. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie (   ).

VII.              Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Operatorem: Huta Łabędy z siedzibą: ul. Anny Jagiellonki 45 , 44-109 Gliwice , e-mail: (   )